FAQ

Ofte stillede spørgsmål, samt gode råd til ejere af PELBURN pillefyr.

 

Røg baglæns, op af tanken - Faldskaktføler slår fra.

Hvis ikke der er træk i skorstenen, vil luften i visse tilfælde søge baglæns og op igennem faldskakten tilbage til tanken. Denne luft kan forårsage temperaturstigning på faldskaktføleren, som kan slå fra.
Løsninger:
Tjek skorstenstræk. Rens evt skorstenen.
Er der tilstrækkelig adgang til frisk luft i fyrrummet.
Tjek om røgtemperaturen er for lav. Man kan prøve at fjerne en eller flere retarder for at hæve temperaturen. Pladen over sidste retarde kan også undlades hvis ikke det er nok at fjerne retarderne.
Er der meget aske og/eller slagger i brændkammeret? Alle lufthuller bør være åbne for at sikre korrekt lufttilføring til brændkammeret.
Tjek om skjoldet sidder korrekt og tætsluttende på stokerkassen. Tjek ligeledes gummilisten her.
Tjek om luften er korrekt indstillet på blæserkurven.

 

Skorstenstræk utilstrækkeligt

Skorstenstrækket afhænger af skorstenens opbygning og placering. Ikke alle typer egner sig til lave røgtemperaturer. For at øge flowet i kedlen, kan kedlens retarder fjernes. Det øger luftflowet igennem kedlen, og hæver lufttemperaturen ved aftrækket.
Vil man være helt sikker på at der er træk, kan man installere en røgsuger på skorstenen.

 

Mange drift start/stop

Max kW:
Hvis en varmeinstallation kun aftager fx 5kW, vil 16kW være for meget. Vandet bliver hurtigt varmet op og PELBURN lukker ned, hvorefter der startes op igen når temperaturen falder.
Alt efter varmeforbruget, kan max kW med fordel justeres lidt ned. Et par kW over forbruget vil være rigeligt. Husk det kan være sæsonafhængigt, og kommer også an på om det er en varmvandsbeholder der skal varmes op.
PELBURN vil bruge lidt længere tid på at varme op til ønsket temperatur, og derved også forlænge tiden mellem nedlukninger, og opstart igen.
Kalender funktion:
Er man ikke hjemme i løbet af dagen, kan man med fordel bruge kalenderen til kun at tænde op i de tidsrum man har brug for.
Derved fjernes nogle opstarter fx. midt på dagen og om natten.

 

Kedlens udnyttelse

Udnyttelsen afhænger af kedlens rengøring, korrekt forbrænding, og lufttemperaturen ved aftrækket.
Kedlen skal med jævne mellemrum rengøres indvendigt.
Hvis der sidder et lag aske/slagger på siderne i kedlen forhindrer der noget af varmen i at trække ud i vandet, men ryger i stedet ud gennem skorstenen.
Jo tættere lufttemperaturen ved kedlens aftræk er på kedlens fremløbstemperatur, vil kedlen yde sit maksimale til vandet.

 

Opstart uden Eltænder

Sæt automatisk rens til OFF
Sæt evt max kW ned, så den ikke varmer for hurtigt op, eller kun lige kan holde en nogenlunde temperatur.
Deaktiver ”Opstart test” under ”Menu 4 – System Setup” -> ”Motor test”
Tryk Start
Når pillerne falder ned i røret, placer en tændblok af rimelig størrelse i brændkammeret, og skub den helt ind til bagkanten hvor pillerne kommer ind. Hold øje med fyret og forbrændingen indtil man er sikker på at forbrændingen opretholdes af tilførslen af træpiller.

 

Går ud pga ilden dør ud.

Hvis ikke inden kan opretholdes ved meget lav last, bør minimum effekten hæves indtil nedlukning sker almindeligt.

 

Blank skærm

Hvis skærmen er helt hvid, tjek ledningen der sidder mellem skærmen og bundprintet inde i styringen.
Klik kablet af, og sæt det på igen.
Hvis dette ikke hjælper, er skærmen muligvis defekt. Kontakt PELBURN for bestilling af en ny skærm.

 

Touch virker ikke

Hvis ikke skærmen kan betjenes, eller man skal trykke ved siden af en knap for at bruge den, skal skærmen måske kalibreres.
Det er altid muligt at starte kalibreringen når styringen tændes.

Introduceret fra version 1.20 for PB16.01 samt 2.10 for PB16.02

Tryk på skærmen et sekund inden det grønne ”P” vises på startskærmen, og touch kalibreringen startes.
Hvis dette ikke hjælper, er skærmen muligvis defekt. Kontakt PELBURN
for bestilling af en ny skærm.

 

Defekt udgang

Hvis der meldes fejl under opstart på motorer…
Kontakt PELBURN for bestilling af nyt udgangsprint.

 

Fejl på renser – bund eller føler:

Fejlen opstår hvis motoren bruger for meget strøm, eller bunden står forkert i forhold til positionsføleren på bestemte tidspunkter.
Føleren tjekkes nemmest ved hjælp af et stykke metal. Tjek at lysdioden i følerens bagende lyser kraftigt når metallet holdes foran føleren, og kun svagt når metallet fjernes igen.
Tjek bundpladen ved at løfte op i den. Den skal kunne løftes helt fri hvis brænderindsatsen er fjernet.

 

Kan ikke altid starte op med 2 forsøg:

Måske tilføres der for lidt piller i opstarten.
Hældning på doseringsrøret har indflydelse på mængden af piller der tilføres. Over 45 graders hælding skal der måske tilføjes flere piller.
Den indvejede mængde kan også have indflydelse herpå.  Lav vægt kan måske betyde at træpillerne har en lavere masse. Det kan også være hvis pillerne er små og derved er mængden mindre.
Man kan prøve sig lidt frem ved at justere Pillemængden mellem 35-60s indkørsel.